Domácí úkoly - 4. třída

Již je možné platit pomůcky, ŠD a kroužky na nový účet

Číslo bankovního účtu pro platby:

329494261/0300

Variabilní symbol

číslo do variabilního symbolu

Školní pomůcky                     1000,-

1

Školní družina za pololetí       500,-

2

Kroužek vaření                         500,-

3

Kroužek šití                              500,-

4

Kroužek dílen                           500,-

5

Záloha na hory                       2000,-

6

Doplatek na hory                    4700,- 

7

Zpráva pro příjemce

jméno a příjmení dítěte

Příklad: platba částky 2000,-, VS 1,2,5, do zprávy pro příjemce Josef Novák

Děkuji Mgr. Pavla Hošková

 

Co nás čeká:

 

25.6. Minigolf 8:30

 

14.6.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M-PS. str. 16-17 celé 

 

11.6.

DÚ: ČJ-pracovní list

Některé děti mají dodělávat ČJ-PS. str. 25

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M-UČ. str. 31/1,2, cv.4 do sešitu

          str. 36-JEDNOTKY OBSAHU, cv.3

          str. 37/7

ČJ-UČ. str. 105/1 a,b,c do sešitu

     PS. str. 25 celá

PŘ-str. 66-67

 

10.6.

DÚ:ČJ. str. 105/2 (a) do sešitu

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M-UČ. str. 23/6 do sešitu Geo

          str. 28/růžový rámeček do sešitu Geo

ČJ-UČ. str. 103-žlutý rámeček do sešitu č.1

           str. 103/3

           str. 104-žlutý rámeček do sešitu č.1

           str. 104/2 do sešitu, cv. 4 ústně

7.6.

DÚ: ČJ-PS. str. 21/2

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M-UČ. str. 22/1,2,3 ústně, růžový rámeček do sešitu Geo

          str. 23/5 do sešitu Geo

ČJ-PS. str. 21/3

VL-str. 26-do sešitu nakresli tok řeky od pramene po ústí do moře

Příští týden závěrečná písemná práce z ČJ. Zopakuj si vyjmenovaná slova, doplňování ě, je, koncovky sloves, mluvnické kategorie sloves, určování podstatných jmen a koncovky podstatných jmen, slovní druhy, skladební dvojice.

5. - 6. 6. 

DÚ: ČJ-PS str. 21/1 (a,b,c)

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M-UČ. str. 10/2 (ústně) 3,4 (do sešitu)

          str. 11/5,6 (ústně) 7 (do sešitu)

ČJ-PS. str. 20

     UČ. str. 103/1a,b (do sešitu)

VL-UČ. str. 23-26 (povrch ČR)

Příští týden budeme psát TEST z VLASTIVĚDY (povrch a vodstvo ČR str. 23-28) 

 

 

4.6.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

ČJ-PS. str. 19/3,4

    UČ. str. 98 celá, do sešitu napsat blahopřání nebo pozvánku

 

3.6.

DÚ: ČJ-PS. str. 19/2 (a, b, c, d)

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M-UČ. str. 33/13 ústně

          str. 35/31 do sešitu č.1

ČJ-UČ. str. 96/3,4,5 celé ústně

           str. 97/6 do sešitu 

31.5. 

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M-UČ. str. 33/15 ústně

          str. 34/22 do sešitu

29.5.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M-PS. str. 20/1,2

               21/1,2

ČJ-95/1 a-i do sešitu

 

 

28.5.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M-UČ. str. 26/14

          str. 27/24

          str. 28-a

          str. 29/2

          str. 30/9

          str. 32/2-vše ústně

          str. 29/5-do sešitu 

          str. 32/7 do sešitu      
ČJ-PS. str. 18/1 

 

27.5.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M-PS. str. 15/1-a,b,c

    UČ. str. 27/19 ústně

ČJ-PS. str. 18/2-a,b,c

     UČ. str. 94/7 do sešitu č.2

Čítanka str,. 133-135

ZÍTRA TEST SLOVESA.

24.5.

DÚ: M-UČ. str. 26/18 do sešitu č.2

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M-PS. str. 10/1,2,4

         str. 14/2

VL-str. 15-19

V příštím týdnu test z Vlastivědy-KRAJE A KRAJSKÁ MĚSTA.

V následujících 14 dnech budeme psát závěrečné testy ze 4.ročníku z ČJ a M.

 

23.5.

DÚ: M-UČ. str. 25/11 do sešitu č.2

Úkoly pro nemocné a chybějící: 

M-UČ. str. 24/1,3, cv. 4 do sešitu 

 

17.5.

DÚ: M-UČ. str. 21/7 do sesitu

       VL-str. 12-13 přečíst a do sešitu napsat o každém kraji jednu větu

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M-UČ. str. 20/1,3 růžový rámeček opsat do sešitu

    PS. str. 9/1,2

VL-str. 11

Čtení z vlastní knihy

 

16.5.

DÚ: M-UČ. str. 18/19 do sešitu

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M-PS. str. 8-celá, str. 13/1,2

ČJ-PS. str. 17/3 a, b, c

PŘ-str. 62-63

 

15.5.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M-UČ. str. 17/15,16

    PS. str. 6/4; 7/1,2,3,4

ČJ-UČ. str. 93/1 celé ústně, žluté rámečky opiš do sešitu č.1

VL- str. 10

 

14.5.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M-UČ. str. 16/8, 9 ústně a růžový rámeček napsat do sešitu

    UČ. str. 17/14 do sešitu 

ČJ-UČ. str. 92/5 a 7 ústně

     PS. str. 17/1,2

SLOH - str. 22

PŘ- str. 66-67

 

13.5.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

ČJ-PS. str. 16/ celá

     UČ. str. 92/4 do sešitu č.1

M-UČ. str. 15/3,4,5,6, cv.7 do sešitu

Připravuje se na test z Přírodovědy


10.5.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M-UČ. str. 15/1,2 do sešitu č.1

VL-Ústecký kraj, Karlovarský kraj
9.5.

Úkoly pro nemocné a chybějící:  

M-PS. str. 12 celá

ČJ-UČ. str. 91 celá, cv.3 do sešitu č.1

PŘ-str. 61

7.5.

Připomínám, že školní výlet je nutné zaplatit do pátku 10.5.2024.

Dnes jsme jen opakovali...

3.5.

DÚ: M-PS. str. 6/1,3

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M-PS. str. 5/1,2

ČJ-čtení z vlastní knihy

VL-str. 8

V následujících dnech test z přírodovědy-PŘÍRODA NA JAŘE.


2.5. 

DÚ: M-PS. str. 4/1,2

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - UČ. str. 9/20 do sešitu a str. 13/7 do sešitu

ČJ - pracovní list 

    - PS. str. 15/2b

PŘ - str. 60 (zápis do sešitu)

V následujících dnech TEST z přírodovědy (Příroda na jaře)

 

 

29.4.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M-PS. str. 2/2,3

         str. 3/1

ČJ-UČ. str. 89/1,2 ústně, cv. 3 na tabulku/papír

Čtení z čítanky str. 128-129

 

26.4.

DÚ: M-UČ. str.8/8

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M-UČ. str. 7/6 do sešitu, str. 8 opsat do sešitu první růžový rámeček, str. 9/19 ústně

VL-str. 7

 

24.4.

DÚ: ČJ-pracovní list

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M-Uč. str. 6/3 do sešitu Geometrie

ČJ-Uč. str. 89/2 opsat do sešitu a barevně vyznačit

     PS. str. 14/2

 

23.4.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - UČ. str. 7/3 do sešitu č.1

Nauč se převody jednotek.

PŘ - str. 57

ČJ - UČ. str. 88/1  

 

22.4.

DÚ: M UČ. str. 6/2 do sešitu Geometrie

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - opakujeme převody jednotek, UČ. str. 6/1 do sešitu Geometrie

ČJ - UČ. str. 84/11 diktát-procvičování

                  87/2

                  88-Žlutý rámeček do sešitu

AJ Peťoš - UČ. str. 48/2 připravit odpovědi


19.4.

DÚ: M - UČ. str. 7/1 (včetně zk.), ČJ - PS. str. 14/1 c, d, e

Úkoly pro nemocné a chybějící: 

M - UČ. str. 4/12 a 5/16 do sešitu

ČJ - TEST PODSTATNÁ JMÉNA

 

18.4.

DÚ: M - UČ. str.5/19 do sešitu včetně zkoušky

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - UČ. str. 4/7

      PS. str. 1/1,2

Dnes bylo čtení, ČJ bude zítra.

PŘ - str. 56 

 

17.4.

Úkoly při nemocné a chybějící:

M - UČ. str. 3 celá, cv. 3 na tabulku

ČJ - PS. str. 14/1 a,b

      UČ. str. 86/3 do sešitu 

VL - NAŠE VLAST str. 4

15.4.

Ve středu přinést učebnici a pracovní sešit do matematiky - 3. díl.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - PS. str. 21/1, 26/1

ČJ - SLOVESA, UČ. str. 86/1

 

 

9.4.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - UČ. str. 35/1,2 na tabulku

                 36/10 do sešitu

                 37/22 ústně

                 40/1,2 ústně, cv. 3 do sešitu - jen rovnice

                 41/1 ústně

 

ČJ - UČ. str. 84/7 ústně

                  84/9 do sešitu

                  84/10 - první dvě zkumavky na tabulku

 

 V ÚTERÝ 9.4. NENÍ KROUŽEK VAŘENÍ.

8.4.

DÚ: M - UČ. str. 35/7 do sešitu (bez zkoušky)

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - UČ. str. 32/12 do sešitu, str. 32/17 na průsvitku nabo na papír

ČJ - PS. str. 12/3

      UČ. str. 84/8 - do sešitu

ČJ - 

4.4. 

Zítra si děti vezmou batoh, pití, svačinu, pouzdro a Žákovskou knížku.

Kdo chce, tak kapesné.

DÚ - M - UČ. str. 31/11 - celé bez zkoušky do sešitu č.2

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - UČ. str. 26/1,4  a 27/10,13 ústně, 26/8 a 28/22 do sešitu

ČJ - PS. str.12/2

 

27.3.

DÚ: M - UČ. str. 20/7,8 (bez zkoušky) do sešitu č.1

            UČ. str. 21/4 do sešitu č.1

       ČJ - UČ. str. 83/2 do sešitu č. 1

Úkoly pro nemocné a chybějící: 

M - opakování - slovní úlohy, písemné násobení pod sebou, pamětné násobení a dělení

ČJ - pracovní list na téma Velikonoce, UČ. str. 82/11 - do sešitu č.2

26.3.

DÚ: ČJ - UČ. str. 81/5 do sešitu č.1

Úkoly pro nemocné a chybějící: 

M - PS. str. 18/1,2

ČJ - UČ. str. 81/4

       PS. str. 8/1

25.3.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - UČ. str. 20/1,2

ČJ - UČ. str. 80/1, cv. 3 do sešitu č.1

                  81/3 do sešituč.1

Čítanka str. 127 

 

22.3.

DÚ: ČJ - UČ. str. 79/4 do sešitu č.1

Úkoly pro nemocné a chybějící:

ČJ - UČ. str. 79/2 ústně; cv.3 na tabulku

VL - str. 41-42

 

21.3.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - UČ. str. 52/1,3 do sešitu Geometrie

ČJ - UČ. str. 78/1,2 - ústně; 78/3 do sešitu 

20.3.

V příštích dnech test z Vlastivědy ze str. 34-36.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - UČ. str. 51/ 2, 3, 4 - do sešitu Geometrie + oranžové náčrtky obdélníků, výpočty, růžový rámeček opsat a barevně vyznačit do sešitu Geometrie 

ČJ - UČ. str. 76/ 2, 3 - ústně; 77/ 8 do sešitu č.1

VL - str. 39

 

19.3.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - test z Geometrie

PS. str. 2/2; str. 20/1 a)

ČJ - PS. str. 11/1

PŘ - str. 50-51

 

18.3.

Úkoly pro nemocmé a chybějící:

M - UČ. str. 33/1,2

      PS. str. 2/1

ČJ - PS. str. 10/4 

       UČ. str. 75/7 do sešitu; str. 76/1 a, b na tabulku

15.3.

DÚ: M - uč. str. 25/4 do sešitu Geometrie

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - uč. str. 25/1 - ústně; cv.2 do sešitu Geometrie

ČJ - ps. str. 10/1,2

      uč. str. 74/1 ústně; cv.3 do sešitu

 

14.3.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - trojúhelníková nerovnost 

PS. str. 1

Zápis do sešitu Geo:

Trojúhelníková nerovnost

V každém trojúhelníku platí, že součet délek jakýchkoliv dvou stran je větší než délka strany třetí.

ČJ - diktát UČ. str. 70/ 9; 71/ 1, 4 - do sešitu 

 

13.3.

M - PS. str. 6/3, UČ. str. 18/2 - do sešitu Geometrie

ČJ - UČ. str. 67/3 - ústně

                     69/3 - do sešitu

                     69/2

VL - str. 38

Opakujeme HUSITSKÉ VÁLKY.

V následujících dnech test z Vlastivědy - HUSITÉ...12.3.

Dnes není DÚ.

M - UČ. str. 18/ 1,6 ; PS. str. 6/1,2

ČJ - UČ. str. 67/1 ; str. 68/1 - a, b, c, d

PŘ - str. 48-49


11.3.

DÚ: M - UČ. str. 12/4 ( opsat s doplněnými odpověďmi do sešitu Geometrie).

Úkoly pro nemocné a chybějící: 

M - UČ. str. 12/1,2, cv. 3 do sešitu Geometrie

ČJ - PS. str. 7 - celá

Čtení z čítanky str. 119 - 121, čtení z vlastní knihy...
8.3.

DÚ: ČJ - UČ. str. 65/2 do sešitu č.1

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - opakujeme převody jednotek času.

ČJ - PS. str.  9/1,2

        UČ. str. 65/1


7.3.

DÚ: ČJ - UČ. str. 66/7 do sešitu č.2

Zítra budeme mít ČJ - děti si vezmou pracovní sešit a učebnici. 

V příštích dnech test z Přírodovědy (horniny, nerosty).

M - PS. str. 17/3,4

ČJ - PS. str. 5/4, UČ. str. 64/1 a 65/1

PŘ - str. 47

 


6.3.

DÚ: ČJ - UČ. str. 65/3 do sešitu č. 2

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - UČ. str. 7/6; 7/7 do sešitu Geometrie

      PS. str. 17/1,2

ČJ - PS. str. 6 - celá 

VL - str. 34-35


5.3.

DÚ: ČJ - UČ. str. 64/2 do sešitu č.1

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - UČ. str. 7/1 do sešitu Geometrie, 7/2,3,4,5 -cv.4 opiš do sešitu G. růžový text

ČJ - UČ. str. 62/4 do sešitu č.1, str. 63/6

        PS. str. 5/2 - a,b,c,d,e


4.3.

DÚ: M - PS. str. 15/1 bez kontroly

Úkoly pro nemocné a chybějící: 

M - PS. str. 14/1,2

ČJ - UČ. str. 62/1 - a,b,c

        PS. str. 5/1

Čítanka str. 116-118

V příštích dnech test z Přírodovědy - str. 40-43. 

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

moc se omlouvám, že nedodržím svůj slib a nebudu s dětmi do konce školního roku. Ze zdravotních důvodů po ukončení pracovní neschopnosti odejdu již do důchodu.

Přeji Vám všem, hlavně dětem, jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, úspěchů i splněných přání.

Mějte se všichni moc hezky.

Se srdečným pozdravem

Hostinská Milada 

 

 

Již můžete platit družinu a kroužky na 2. pololetí (uveďte stejný variabilní symbol jako v 1. pololetí). Na účet jídelny 250,- na pitný režim. Děkuji, Hošková


 

 

21.2.

DÚ: ČJ- PS. str. 4 celá - jen kdo nestihl ve škole...

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - UČ. str. 17/17 - 3 sloupečky do sešitu č.2

Násobilka - procvičování

      UČ. str. 18/1 pročíst

Do sešitu Geometrie narýsuj:

KRUŽNICE,KRUH

k (S, r = 3cm)

ČJ - PS. str. 4 celá

VL - str.32 


20.2.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - PS. str. 13/1 c,d

Procvičování malé násobilky -NAUČIT!

ČJ - procvičování podstatných jmen rodu středního...

PŘ - opakování Horniny a nerosty...

 

19.2.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - UČ. str. 17/8 ústně

      PS. str. 13/1 a,b

ČJ - UČ. str. 61/3 do sešitu č.2

       PS. str. 3/4

ČT - čítanka str. 114-115

 


16.2.

DÚ: M - UČ. str.16/2 do sešitu č.2 ( bez zkoušky) 

15.2.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - Uč. str. 15 cv.1, cv.2 na tabulku

ČJ - Uč. str. 59/3,4 ústně

PŘ - 45-46

AJ - Soldán - Ps. str. 36/2,3, Uč. str.36

 

 

14.2.

DÚ - M - Uč. str. 14/20 ( 3 sloupečky do sešitu č.1)

ÚKOLY PRO NEMOCNÉ A CHYBĚJÍCÍ:

M - Uč. str. 14/ 14 - do sešitu č.2, cv.16 na tabulku, cv.15,17 ústně

ČJ - Uč. str. 59/1 ústně, 2 do sešitu 2 sloupečky

       Ps. str. 3/3

VL - str. 30-31

V příštích dnech test z Vlastivědy ( str. 25-28)...

 

 

13.2.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - Uč. str. 14/11,12,13 na tabulku

Opakujeme dělení se zbytkem...

Ps. str. 11/3

ČJ - Uč. str. 58/1-a,b do sešitu, cv.2,3 ústně

Během následujících dní test z Přírodovědy (str.37-39) a Vlastivědy...

Př - str. 44-45

 

 

1. 2. 

DÚ NA PRÁZDNINY- ČJ UČ str. 57/2, 4 do seš. č. 1

                            -  M PS str. 11/1,2


M - UČ str. 13/1, 2 (ústně), 3 a 4 (na tabulku/papír)

    - UČ str. 14/14 do sešitu č. 1

ČJ - PS str. 1/2 , str. 2/1 (tabulka)

    - UČ str. 57/1 ústně

 


31.1. 

DÚ: M - UČ str. 11/14 do sešitu č. 2 (pouze 4 sloupce, bez zkoušky)


M - UČ str. 11/7, 8, 9, 10, 11 (ústně)

      UČ str. 11/4 do sešitu č. 1

ČJ - UČ str. 56/6 (ústně), 7 (jako diktát do seš. č. 2), 8 (ústně)

VL - UČ str. 28-29/Václav IV a Zikmund Lucemburský


30.1.

M - PS str. 10/2 a,b a cvičení 3a

Zaokrouhlování a porovnávání náhodných čísel - ústně

ČJ - UČ str. 55/1a,b, 2, 3, 4 ústně

PŘ - UČ str. 42/žula, vápenec, mramor


29.1.

DÚ: ČJ - Ps. str. 1/3

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - Uč. str. 10/3, 11/6 ústně

Napiš do sešitu č.1 a barevně vyznač: 

Násobení a dělení má vždy přednost před sčítáním a odčítáním. Když se v příkladě objeví závorka, odstraňuji ji jako první!

ČJ - Uč. str. 54 celá ústně, 1. a 2. žlutý rámeček napiš do sešitu...

Ps. str. 1/2

Čtení z čítanky str. 79 -Co řekli žáci darebáci, str.80-83


26.1.

DÚ: M -PS. str. 10/1 - a,b

Čtení z knihy každý den alespoň 15 minut.

Připravuj se na test z Přírodovědy...

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - Uč. str. 10/1, cv. 2 do sešitu 

      Ps. str. 9/ 3,4

Čtení - Čítanka str. 105-107, čtení z vlastní knihy...

VL - str. 25-26

Zápis do sešitu: 

KAREL IV.

Původním jménem Václav, jméno Karel přijal podle svého kmotra. Ovládal několik cizích jazyků. Platil otcovy dluhy a nechal opravit zpustlý a zanedbaný Pražský hrad.

Karel IV. v roce 1348 založil první univerzitu ve střední Evropě, Karlovu univerzitu. Bývá označován otcem vlasti.


25.1.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - Uč. str. 9 / 16

      Ps. str. 9 / 1, 2, 3

ČJ - Ps. str. 1 / cv. 1

PŘ - str. 41, 42 - ze str. 41 udělej zápis do sešitu... 

Příští týden test z PŘ...


24.1.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - uč. str. 9 / 14 ústně, cv.15 do sešitu č.1

                9/17,18

ČJ - uč. str. 53/2

Vyskloňuj slovo DÍTĚ v čísle jednotném a slovo KOLO v čísle množném - do sešitu.

Opiš žluté rámečky do sešitu a barevně vyznač...


23.1.

DÚ: ČJ - uč. str. 53/1 a - do sešitu č. 2

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - uč. str. 8/5,6,7

           str.9/10, cv. 11 do sešitu i se zkouškou

           str.9/12,13 na tabulku nebo papir

ČJ - uč. str. 51/11, cv.12 do sešitu č.1 

Naučit zpaměti pády včetně čísel.

Skloňování podstatných jmen rodu středního:

Na tabulku nebo papír vyskloňuj v 1. a 2. pádu - město, moře, kuře, stavení...

PŘ- str.4022.1.

Dnes není DÚ.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - ps. - str. 8/2,3

      uč.- str. 8/3

ČJ - uč. str.50 - celá ústně

Čtení  z čítanky str. 75, povídání o vlastní knize...


19.1.

Příští týden (21.1.-26.1.) odpadá v pondělí Informatika, 4. vyučovací hodinu budou mít všichni angličtinu, 5. vyučovací hodina odpadá,

v úterý odpadá Sokol.

Každý den čti z knihy...

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - PS. str. 7/4, 8/4

      Uč. str. 8 - růžový rámeček, cv. 2 do sešitu č.1

Čtení z čítanky str.74 a z vlastní knihy...

Příští týden test z Vlastivědy.

 


18.1.

DÚ-kdo nestihl ve škole M-PS 7/2

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - PS - str. 7/1,2,3 - str.8/1

ČJ - UČ.-49 s 5 

Opakujeme 1. a 2. pád 

město

moře

kuře 

stavení

AJ - pan učitel Soldán

PS - 31/4,5

Adjectives (přídavná jména)

fast - rychle

slow - pomalu

pretty - krásná

ugly - ošklivý

good - dobrý 

bad - špatný

small - malý

big - velký17.1.

DÚ:M - uč. str. 5/16 do sešitu č. 1

Úkoly pro nemocmné a chybějící:

M - uč. str. 6/19,20 - ústně nebo na papír

ČJ - uč. str. 48 - celá, cv. 2, a) do sešitu č.2

            str. 47/6 na papír

VL - str. 21-23

Pracovní listy jsou u dveří k vyzvednutí...

 

16.1.

DÚ: ČJ - uč. str. 47/3 do sešitu č.1

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - písemné dělení jednociferným číslem

2396:4=

3584:7=   do sešitu 

ČJ - uč. str. 47/4,5

Pracovní list

PŘ - Skupenství látek 38-39 + pokusy

Pracovní listy mají děti u dveří...
15.1.

DÚ: ČJ - učebnice str. 47 / 3 do sešitu č.1

M - učebnice str. 6 /21 - do sešitu i se zkouškou

                             22 - první 4 příklady do sešitu

ČJ - učebnice str. 45 / 1, 2, 3 - ústně

                    str. 46 / 1, žlutý rámeček zapsat do sešitu č. 1

Čtení z čítanky str. 73

Čtení z vlastní knihy...

 

11.1.

Úkoly pro nemocné a chybějící: 

M - učebnice str. 5, cv. 15- do sešitu

   - pracovní sešit str. 5, cv. 2,3

PŘ - str. 38

 

 

 

 10.1.

Zítra pololetní písemná práce z ČJ, v pátek z M.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - PS. str. 5 / cv. 1

      Uč.1str. 5 / cv. 11 - do sešitu

ČJ - PS. str. 23 / 1 -d,e,f  

                  23/2 - a,b,c,d

DÚ: ČJ - PS. str. 26 / 3

VL - str. 21

 

 

9.1.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - DÚ: PS - str. 4 / 4,5

                 - str. 4 / 3

učebnice str. 5 / 13

Opakování násobilky...

ČJ - uč. str. 99 - žluté rámečky přečti a tvoř věty jednoduché a souvětí, cv. 2 - ústně

            str. 102 / 5,6 ústně

Ps. - str. 23 cv. 1 / c

PŘV - str. 36, 37 - odpovědi vyhledej na internetu...

 

8.1.

Úkoly pro nemocné a chybějící:

M - uč. str. 5 / cv. 11

Ps. str. 4 / cv. 1

ČJ - Ps. str. 25 / cv. 3,4, str. 26 / cv. 1

ČT - čítanka str. 71, čtení z vlastní knihy...DÚ na vánoční prázdniny:

ČJ - učebnice str. 102/3,4 do sešitu č. 1

M - pracovní sešit str. 3/1,2 (2. DÍL)

Četba z vlastní knihy. 


Přejeme všem krásné, příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdravíčka do nového roku.

Lucie Švábenská a Lenka Kršková 


Novinky

Kalendář

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

On-line

Právě připojeni - hostů: 97 

PřihlášeníNajdi si