Domácí úkoly - 5. třída

alt

Informace pro bruslaře:

Bruslení bude probíhat ve dnech 2., 9., 16.,23. a 30.listopadu (středy). Odjezd po obědě ve 12:30, návrat ve 14:30. Cena za 1 bruslení bude 100,-Kč. Vybírá se celá částka za 5 bruslení, v případě že dítě onemocní, budou mu peníze vráceny.

Na bruslení si děti vezmou s sebou: brusle uložené v pevné tašce, helmu (může být cyklistická), rukavice nepromokavé, vyšší ponožky, oteplovačky nebo softshellové kalhoty, bundu. Kdo hraje hokej, hokejku – podepsanou.


Po dobu bruslení bude středeční kroužek vaření od 14:30 do 16:30 hod.

 

 

28.11.

ČJ uč. s. 36/cv. 4 do ČJ 2

Pro nemocné:

ČJ uč. s. 36/cv. 1 a 2 ústně,

M uč. s. 48/cv. 1 a 3 ústně, cv. 2, 4, 5 a 6 a) do M 1,

Čt Čítanka s. 44 - 45 číst a vyprávět

24.11.

ČJ uč. s. 35 nauč se pravidla psaní předpon -s, -z, -vz.

23.11.

ČJ uč. s. 34/cv. 10 do ČJ 2,

      uč. s. 35 naučit se modrou tabulku   

Pro nemocné:

ČJ uč. s. 35/ modrá tabulka,

     PS s. 19/cv. 1 a 3

M uč. s. 46/ cv. 1 a žlutá tabulka

22. 11.

VL - ve čtvrtek slepá mapa na pohoří a nížiny - procvičovat můžeš ZDE

21.11.

ČJ uč. s. 34/ cv. 8 do ČJ 2

Zítra bude geometrie.

Pro nemocné:

ČJ uč. s. 33/cv. 7 do ČJ 1, piš do 2 sloupců podle předpon (-s, -z), uč. s. 34/cv. 9 přečíst, ústně tvořit věty, naučit se pravopis těchto dvojic slov.

M uč. s. 43/cv. 4 vypočítej i se zkouškou do M 1. Vymysli k daným příkladům vhodné slovní úlohy.

   uč. s. 43/cv. 6, vypočítej příklady z 1. sloupce do M 1.

Čítanka s. 39.

   

16.11.

ČJ uč. s. 33 nauč se pravidla psaní předpon podle tabulky,

M uč. s. 43/cv. 2 a 3 do M 2

Pro nemocné:

ČJ uč. s. 33/cv. 4 do ČJ 1 vypiš slova s předponami -s, -se/ -z, -ze/ -vz, -vze/ do tří sloupců. Podle tabulky ústně urči, podle kterých pravidel jsou jednotlivá slova napsána. Pravidla se podle tabulky nauč.

     uč. s. 33/cv. 5 a 6 ústně.

M uč. s. 42/cv. 4, 5, 7 a 9 do M 1

15.11.

Pro nemocné:

ČJ uč. s. 32/cv. 1 ústně, cv. 3 - stavbu slov do ČJ 1 (kořen, předpona, přípona),

M uč. s. 42/cv. 1 ústně, cv. 2 a 3 do M 1.

14.11.

ČJ list cv. 1

V pátek 18.11. pojedeme plavat do Nové Vsi. Ráno sraz ve škole v běžný čas. Odjezd v 8:20. Plaveme od 9 do 11 hod. Návrat ve 12:30 hod. S sebou plavky, osušku, mýdlo, svačinu, pití. Donést 160 Kč na vstupné a bus.


Pro nemocné:

ČJ uč. s. 30/cv. 4 do ČJ 1

     PS s. 17 dokončit,

M uč. s. 41/ cv. 1 a 2 ústně, cv. 3, 4, 5 a 6 do M 1. Ze cv. 4 stačí 1. sloupec.

Čt Čítanka s. 30 - 33 číst. Do sešitu čtení utvoř 2 otázky ke každému článku.

11.11.

M uč. s. 40/cv. 7 do M 2, zkouška není nutná


9.11.

ČJ PS s. 17/cv. 2

8.11.

ČJ PS s. 17/cv. 1, vyhledej a vypiš názvy měst, utvoř z nich přídavná jména v jednotném čísle.

Ve středu bude geometrie.

7.11.

M uč. s. 37/cv. 6 a 7 do M 2

VL - připomínám zítřejší testík - PS str. 24-27, příp. uč. 32-35 (je to opakování ze 4. třídy).

4.11.

M PS G s. 17/cv. 2 a 3

Dobrovolný úkol: Zajímavosti o Ekvádoru, do sešitu ČT

Pro nemocné:

M uč. s. 36/cv. 2, 3, 6  a 3 příklady ze cv. 4, vše do M 1,

Čt vyhledávali jsme informace o Ekvádoru a zapisovali do sešitu Čt (polohu státu-světadíl, hlavní město, sousední státy, název oceánu, počet obyvatel, úřední jazyk, měna, státní zřízení, zajímavosti (časový posun, příroda, historie, podnebí)

              

3.11.

ČJ PS s. 16/cv. 5 a 6

Pro nemocné:

ČJ uč. s. 28/cv. 7 ústně, informace z obou modrých tabulek přepsat do sešitu ČJ 1,

    PS s. 16 celá

M uč. s. 35/cv. 1, 4, 5, 6 a 7 ústně, cv. 2 a 3 do M 1

Slohová výchova s. 10

2.11.

Nezapomeň udělat opravy v ČJ 1 a v diktátovém sešitu.

Pro nemocné:

ČJ uč. s. 28/cv. 4 do ČJ 1 (piš podle vzoru v učebnici), cv. 5 a 6 ústně,

M uč. s. 34/zopakuj si vzorce pro výpočet obvodu, přečti si růžovou tabulku, cv. 1 do M 1, cv. 2 do bloku, cv. 3 ústně.

1.11.

ČJ uč. s. 28/cv. 3 utvoř věty se slovy a napiš do ČJ 2

Pro nemocné:

ČJ uč. s. 27/cv. 2 do ČJ 1, s. 28 přečti si modrou tabulku nahoře, cv. 3 do ČJ 2, PS s. 16/cv. 1,

M uč. s. 33/cv. 2, 7 a 8 ústně, cv. 4, 5 a 6 do M 1.

31.10.

Dobrovolný DÚ:

M uč. s. 32/cv. 6 a 8 do M 1

Pro nemocné:

ČJ uč. s. 27/cv. 1 a všechny tabulky ústně,

M uč. s. 32/cv. 5 a s. 33/cv. 1. první řádek do M 1,

   také jsme opakovali geometrii: Co je úhlopříčka, jaké mají vlastnosti úhlopříčky ve čtverci a v obdélníku, jak vypočítáme obvod a obsah čtverce a obdélníku.

Čítanka s. 24 a 25

25.10.

M uč. s. 32/cv. 2; 3. a 4. sloupec do M 2

Pro nemocné:

ČJ PS s. 15 dokončit,

    do ČJ 1 napiš pod sebe názvy 6 pohoří v ČR, vedle utvoř z těchto slov přídavná jména (např. Beskydy - beskydský)

M uč. s. 31/cv. 5 do M 1 (nevypočítané příklady),

        s. 32/cv. 2; vypočítej 4 příklady do M 1

24.10.

M PS G s. 24/cv. 2

Pro nemocné:

ČJ uč. s. 26/cv. 5, vypiš slova k doplnění do ČJ 1,

    PS s. 15/cv. 1

M uč. s. 29/cv. 1 a 2 do G, popiš pravoúhlý trojúhelník: označ, kde má odvěsny a přeponu,

   PS G s. 24/cv. 1 a 2 (rovnoramenný trojúhelník má ramena a nejdelší strana je základna)

Čítanka s. 20-23 číst a vyprávět, Zjisti, kdo je to tovaryš (můžeš využít internet), odpověď napiš do sešitu ČT.

21.10.

Dobrovolný domácí úkol:

M uč. s. 31/cv. 7 do M 2

Pro nemocné:

M uč. s. 31/cv. 1, 2 a 3 na průsvitku,

         s. 31/vc. 5 do M 1

Dílna čtení: pokračuj ve čtení své knihy, nezapomeň udělat vizitku


20.10.

ČJ uč. s. 25/cv. 3 do Čj 2

Pro nemocné:

Čj uč. s. 25/cv. 1, 2  a žlutá tabulka ústně, cv. 4 do ČJ 1,cv. 3 do ČJ 2

M uč. s. 30/cv. 1 ústně, cv. 6, 7 a 8 do M 1,

        s. 36/cv. 4 do M 1 (jen příklady s násobením trojciferným činitelem

Slohová výchova s. 9


19.10.

M uč. s. 30/cv. 5, poslední 2 příklady do M 2

Pro nemocné:

ČJ uč. s. 24/cv. 8 na průsvitku nebo ústně s rodiči,

     PS s. 15/cv. 6 doplň a krasopisně přepiš psacím písmem na linky.

M uč. s. 30/cv. 5 do M 1, také si zopakuj rovnice (do M 1):

1) x+90=134; 8 . y = 96; u : 100 = 18;

 

18.10.

M PS G s. 15 dokončit, s. 17/cv. 1

Pro nemocné:

ČJ uč. s. 23/cv. 4 a 6 ústně, přečíst žlutou tabulku,

     PS s. 14 dokončit,

M  Zopakuj si, co víš o úhlopříčkách ve čtverci a obdélníku (viz. uč. s. 22-23), jak vypočítáme obvod a obsah čtverce a obdélníku (učivo 4. třídy), PS G s. 15 celá, s. 17/cv. 1

17.10.

ČJ uč. s. 23/cv. 3 do ČJ 2

Pro nemocné:

ČJ uč. s. 22/cv. 1 a tabulky ústně,

     PS s. 14/cv. 1,

M uč. s. 30/cv. 2 a 3 do M 1, také jsme procvičovali převody jednotek.


13. 10.

Pro nemocné:

ČJ Pracovní sešit strana  12/7                                    

ČJ uč. s. 21 - ústně, popisování různých předmětů - ústně

M - procvičování převodů jednotek hmotnosti - ústně

M 1 str. 27/ 6,7,8


12. 10. 

Pro nemocné:

 

ČJ Pracovní sešit strana 11/4, 5, str 12/6                                       

ČJ uč. s. 19/cv. 3, 4 - ústně, str. 20/ 5,6,7,8 ústně


M: str. 26/7 do M1

     str. 27/ 1, 2, 3, 4  - ústně


11. 10.

Pro nemocné:

ČJ Pracovní sešit strana 10/celá

                                         11/1, 2, 3

M str. 26/ 1,2 ústně, 26/ 3,4,5 do M 1


10.10.

Pro nemocné:

ČJ uč. s. 19/cv. 1 a tabulku ústně

     uč. s. 19/cv. 2 do sešitu ČJ1


ČT uč. s. 14 číst krásně s přednesem,

vyhledat názvy rostlin, zapsat do sešitu čtení a nakreslit obrázek jedné rostliny 


Vážení rodiče, do konce září můžete přihlásit své dítě do Logické olympiády, která se koná online a je zdarma. 


7.10.

Pro nemocné:

M opakování násobení, učebnice str.25, vypočítej příklady uč. 26/7 do sešitu M1

6.10.

Zítra si dones knížku na dílnu čtení.

ČJ Slohová výchova s. 8/5

Pro nemocné:

ČJ uč. s. 18/cv. 6 a 8 ústně, ze cv. 6 první větu napsat do ČJ 1, určit slovní druhy, vypsat podstatná jména a sloveso a určit jejich mluvnické kategorie (rod, číslo, pád, vzor; osoba, číslo a čas),

M uč. s. 24/cv. 2 a 5 do M 1, cv. 3 ústně,

Slohová výchova s. 6 a 7

 

 

 

VL - referáty na kraje podle zadání (poloha kraje; povrch; vodstvo; průmysl, těžba, zemědělství; turistické cíle - přírodní, hrady, zámky,...; příp. zajímavost)

 

Čtení:

Také v tomto školním roce každý udělá a odprezentuje 4 vizitky ze čtyř přečtených knih.


 

 


Plánované akce:
listopad - středy bruslení
10.11. Lipka, Lipová: program Cesta do Ekvádoru
 7.12. Divadlo B. Polívky: Vánoce s Poutníky
26.2.- 3.3. 2023 Hory Dolní Morava
30.3. Lipka Rozmarýnek: Mise pro 6 nohou 
24.4. -26.6. každé pondělí plavání v Kuřimi


29. srpna 

 VV A PČ

Děti si věci opět uloží do krabice nebo kufříku.

→ Temperové barvy  → Vodové barvy → Progressa →Voskovky → Plochý a kulatý štětec č. 10 nebo 12 (popř. k tomu i nějaký menší) → Sklenička od kojenecké výživy nebo vhodný dostatečně velký kalíšek na vodu → Fixy → Černý tenký fix → Zástěru, košili nebo nějaké starší tričko  → Nůžky (do pouzdra i do kufříku) → Lepidlo tuhé (do pouzdra i do kufříku) → na zakrytí lavice používáme staré noviny, pokud chceš, můžeš mít vlastní podložku (ubrus)

Děkuji:-) Věra Kaplanová


Matematika - procvičování

Matematika 1

Matematika 2

Matematika 3

Matematika 4

Matematika 5

Matematika 6


 


 

 

Novinky

Kalendář

listopad 2022
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

On-line

Právě připojeni - hostů: 29 

PřihlášeníNajdi si