Domácí úkoly - 5. třída

 

7.6.2024


M - závěrečné opakování uč.str 49

Čj - uč.str. 137 přímá řeč, podle modré tabulky vymyslet 3 věty.6.6.2024

 Čj - uč.str. 136/4 do sešitu, PS 34/1 celá

M - uč.str. 47/2,3,4,5,6 na folii, 47/7do Geo sešitu, Dú - 49 až 56 promyslet

Čtení - str. 150-151 hlasitě číst5.6.2024


Aj Sol. - uč. str. 59 slovíčka + hra, PS 59 celá7

M - uč. str. 48 celá

Čj - PS 31/6, uč.str. 136/2a)b)c)ústně, 136/3 na folii4.6.2024Vl - Druhá světová válka (1939-1945)

Čj - uč. str. 135/d) ústně, PS 31celá 

Aj Sol. - uč. str. 58 celá, PS 58 celá

M -  uč.str. 46/ 1,2,3,4,6,9 na folii, uč. str. 46/5,7,8 do sešitu 

Př - uč. str. 27-30 pořádně pročíst5.6.2024


VL - Období projektorátu

M - uč.str. 45/1,2,3,4,5 na folii, 45/6,7,8 do sešitu

 V1, a proto V2.   -li

Když V1, V2.        -ly

V1, že V2.            -la

Př - Sériové Zapojení

      Paralerní zapojení

      Jaderná reakce            20. 5.

VL - příští pondělí budeme psát opakování - sešit Rakousko-Uhersko, Kultura v 19. století, 1. sv. válka, Vznik Československa

 Vzhledem k tvorbě třídního trička... Prosíme rodiče dětí, které mají zajem.. Aby nám do deníčku napsali velikost ( XS - XXL). Cena se bude pohybovat okolo 220kč.


 

13.5.2024


M - uč. str. 31/ všechny slovní úlohy, 32/3 do sešitu, 32/2 na folii

Př - Energie uč.str. 15,16

Čj - uč. str. 115/8 ústně, 114 žlutá tabulka (naučit),

PS str. 21 celá, 22/1,2,3,5


10.5.2024


M - uč.str. 31 celá, 32 také bez slovních úloh

Čj - uč.str. 112-114 ústně, PS 24/1,2,3 (21-23 vynechat)

Aj - uč.str.52, PS str. 52celá

 


9.5.2024


ČJ - uč.str. 102/ oranžová tabulka, do sešitu

Číslovky - určité, neurčité           (vymyslet)

základní

řadové

druhové

M - uč.str. 29/4,8 na folii, 29/5,6,7 do sešitu, str. 30/1,4 na folii


V pondělí 6.5.2024 půjdeme na minigolf . S sebou svačinu, pití, kapesné  . Návrat  na oběd. Bude  zkrácena vyuka do 12:35.3.5.2024


Aj - Sol. PS po str. 51, uč. 51 celá

Geo - uč. 28/ 1,2 ústně, 28/3 do sešitu

Čj - uč.109/2 ústně, PS - 20/3,4


 2.5.2024


ČJ - UČ. STR. 108/4 do sešitu, PS 19/2,3 horní a 1,2 dolní

M - uč. str. 27/1,2,3,4,5,6 na folii

Geo - 27/8,9,10 do sešitu

Čtení - uč. 136 - 138 Hlasitě číst 


Ve čtvrtek 25.4.2024 se budou u nás ve třídě konat konzultační hodiny od 15:00 do 17:00 hod.
19.4.2024


Úkoly:

M - 21/5 do sešitu

Čj - PS 18/1a)b),2M - uč. str. 21/9,11 na folii, 21/1,2,3 ústně, 21/4 na folii

Čj - uč. str. 104/6 do sešitu

 


V poslední době se děti odhlašují ze školního výletu, tím se nám zvedají i výdaje. Proto prosíme rodiče o úhradu školního výletu do konce měsíce dubna, abychom tím měli 100% potvrzenou účast. Děkuji!!


Zítra 16.4.2024 půjdeme opékat špekáčky na rybičkovou skálu. S sebou:učivo na první vyučovací hodinu, špekáček, chléb, pití, knížku a cokoli co uznáte za vhodné. Vyjdeme po první vyučovací hodině, návrat na oběd.15.4.2024


M - uč. str. 19/1, 7 na folii, 19/3,4 ústně, 19/5,6 do sešitu

Př - Ozubená kola uč. od str. 9

Čj - uč. str. 103/2 ústně, uč. 103/3 do sešitu


  

Již můžete platit družinu a kroužky na 2. pololetí (uveďte stejný variabilní symbol jako v 1. pololetí). Na účet jídelny 250,- na pitný režim. Děkuji, Hošková

 

 12.4.2024


M - uč.str. 18/2,4, a 8 do sešitu

Čj - Skloňování zájmen uč. 103, naučit oranžovou tabulku, PS 17/1 a)b)c)11.4.2024 


Čj - uč.str. 100/1  vyhledejte v textu zájmena -ústně, PS 16/4

M - uč.str. 16 pravidelné obrazce, 16/4 do sešitu

Čtení - slohová práce na téma Povolání 10.4.2024


Aj Sol. - PS str.46,uč. 46 naučit

M - uč.str. 17/1,4,7,8 ústně, 17/2,5,9 do sešitu

Čj - PS 16/3, uč.str.102/2 do sešitu 9.4.2024


Úkoly:

ČJ - str. 102 naučit druhy zájmen, PS 16/2


Čj - uč. str. 102/1 ústně, uč.str. 101/3 a) do sešitu 

M - uč.str. 15/5,6,7,9,10 do sešitu


8.4.2024


Úkoly 

Čj - PS str 16/1M - uč.str. 15/1,2,3,4 na folii, str. 15/8 do sešitu  

Př - Kolo uč. str. 9

Čj - Zájmena uč. str. 101,102, uč.str.101/ 1 ústně, uč. 101/2 do sešitu 

 


5.4.2024


 

M  - uč. str. 14/1,5,7 na folii, str.14/9 do bloku, str. 14/2,3,6,8 do sešitu

Čj - uč.str. 99/5 ústně, PS str. 14 celá 

Aj Sol. - PS str. po 45 včetně, uč. str. 45Ve středu 27.3.2024 se u nás v tělocvičně bude konat představení kouzelníka, vstupné které vybíráme ve třídě činí 70kč.26.3.2024


Čj - uč.str. 96/5 doplnit na folii, uč. 96/5 a),d), e) ústně, uč. 97/1 ústně


22.3.2024


Čj - Podmiňovací způsob (minulý čas) uč.str. 97, zápis do sešitu -                   (minulý čas)


přidáme byl nebo býval


1.os. byl bych spal

2.os. byl bys spal

3.os. býval by spal

1.os. bývali bychom běželi

x     x     x     x    x   

Vymyslet jednu větu podmiňovací v přítomném čase a jednu v minulém čase

 


21.3.2024


Úkoly: 

M - promyslet sl. úlohy na str. 9Čj - PS str. 11/2,3, uč. str. 95/2 do sešitu, Podmiňovací způsob (přítomný čas) uč.str. 97

M - uč.str. 9/2,5 na folii, 9/7,1 do sešitu


 

19.3.2024


Úkoly:

VL - naučit na opakovací písemku od Školství po Vynálezy (bez vynálezů)

M - uč. str. 8 promyslet slovní úlohyČj - uč.str. 93/1,94/2 ústně - naučit oranžové tabulky, PS. 11/1

M - Aritmetický průměr str.8/1 ústně, 8/8 do sešitu 

Př - Dvouramenná páka18.3.2024 


M - Úhel - ostrý úhel, tupý úhel uč.str.7, str. 6/2,3,5,6,7 do sešitu  

Př - Páka,uč. str. 5, - a) Jednoramenná

                               b) Dvouramenná

          Jednoramenná

Čj - uč.str. 90/4 do sešitu

              
4. 3.

VL - zítra opakovací písemka - Třicetiletá válka, Baroko (uč. str. 6 - 11) 

26.2.2024M - uč. str. 52/1,4 ústně, na folii, 52/5,6 ústně, 52/7 do bloku 

Čj -  PS str 6/1,2

Čtení - uč. str. 94-97

Př - Fáze měsíce, Střídání dne a noci uč. str. 19 - 2123.2.2024


Úkoly:

M - 51/6 spodní 4 příklady


 

M - uč.str. 51/7 ústně, 51/6 do sešitu, Slovní úlohy 50/9,10,11,14,16,17

Čj - uč.str. 80/3 ústně

 


22.2.2024


Úkoly:

Čj - uč. str.79 naučit oranžovou tabulku

M - příprava str. 50-51, růžový rámeček, 51 - slovní úlohy

Čtení - hlasitě číst str. 94-97Čj - uč.str. 79/1 ústně, celá stránka ústně, uč. 80/2 do sešitu 

M - uč.str. 50/2,3,4 ústně, 51/8 ústně, 50/5 do sešitu21.2.2024


Úkoly:

M - 49/14 do sešitu

 

 

 

Aj Sol. - uč. str. 37/7 naučit z paměti, PS 37/5,6,7,8

M - uč.str. 49/10 zpaměti, 49/13 do bloku, 49/12 do sešitu,49/6 b) do sešitu 

20.2.2024


Vl -  Baroko

Čj - uč.str. 78/4,5 ústně,PS 5/3,4 samostatně

M - uč.str. 49//6 a) do sešitu

Př - Slunce uč.str. 14

 


19.2 2024


Úkoly:


Př - opakování gravitace (příprava na test)


31.1.2024Aj - PS str. 33 celá dodělat, 34,35 slovíčka

M - uč. 41/12 ústně, 41/14 do bloku 

Čj - uč.str. 72/5 ústně
30.1.2024M - uč.str. 41/7 na folii

V Pondělí 22.1.2024 a 29.1.2024 bude zkrácená výuka do 12:35h.26.1.2024


M - uč.str. 40/1,2 ústně, str.40/3,4,5 na folii

Geo - uč.str. 39/1 na folii,, str. 39/3 počítej do bloku a ty které lze narýsovat do sešitu Geo

Čj - Opakování Přídavných jmen - uč.str. 71/2,3 ústně, uč.str. 72/4 někdo ústně, PS - 2.díl str. 2/1 


18.1.2024


Čj - PS str. 37-38 celá Čt+Pá, uč.str.66 modré tabulky opakování, str.67/2 ústně. Dú - uč.str.67/1 přečíst na zítra

M - uč.str. 23/1,2,3,4,5,6,8 na folii,  uč. 24/1 na folii, uč.24/3 do bloku

Čtení - uč.str. 82 recitovat

 
17.1.2024


M - uč.str. 20/1,2,3,5,6 na folii

Čj - uč.str. 66/4 do sešitu, PS - 37/2,3
16.1.2024


Čj - uč.str. 64/1 ústně, uč.str. 65 úplně dole a) - přepsat do sešitu a u každého zvlášť určit vzor,37/1 plus určit i vzor

M - uč.str. 20/1,2,3,4,5

 15.1.2024


M - uč.str. 21/1,2,3,4  společně na tabuli, 19/7,8 do sešitu Geo, Dú - str. 20 celá promyslet

Př - str.51 Smyslová ústrojí: Zrak,  Sluch,Čich, Chuť, Hmat. Opakovat první díl Př!

Čj - PS 35/1/a,b
12.1.2024


M - uč.str. 18/8 pětiminutovka, uč.str. 19/1,2,3 do sešitu,str. 19/5 na folii, Dú - 19/7,8 promyslet

Čj - PS str. 34 celá, uč. str. 61/1,211.1.2024


Čj - uč.str. 60/4 u Podstatných jmen urči rod,číslo, pád a vzor, PS - 33 celá stránka, uč. str. 60/5 přepsat do sešitu v množném čísle

M - uč. str. 17/9,písemně do bloku, uč.str. 18/1 na folii,2 promyslet,3 do sešitu


10.1.2024


M - uč.str. 15/7,16/9 do sešitu, str.17/1 na folii, 16/4 na folii,16/6 na folii Římskými číslicemi, 17/5,8 do sešitu, 17/7 přečíst

Čj - PS 32/4, uč.str. 59/3

 


9.1.2024


VL - Evropa str. 60, v pondělí si napíšeme krátký testík - poloostrovy, ostrovy, pohoří, nížiny.

Čj - Podstatná jména - uč.str. 57/1 určete u podstatných jmen rod, číslo, pád, vzor, uč.57/2,3 ústně, uč.58/1 urči rod, číslo,pád,vzor, PS 32/1 urči slovní druhy u celého cvičení, PS 32/2
8.1.2024


M - uč.str. 14/4,6 do sešitu,uč. 15/2 do sešitu, písemné dělení: 

4672:38=   8301:15=  7081:96= 1243:63=

Dú - uč.str.15/1 na folii

Př-Nervová soustava uč.str.50

- str. 48,49 naučit s rodiči, zítra bude krátký testík!!

Čj - Citoslovce uč. str. 56/15,16 ústně,PS - 32/1

Čtení - hlasitě číst str.76-78

 

 


 

 


5.1.2024


M - procvičuj písemné dělení: 

282656:59=   56234:68=     5685202:87=

205395:35=   268329:27=   1029856:13=

GEO - 13/6,7 do sešitu 

Čj - opakováni Částic uč.str. 56/14 ústně, uč. 55/13 ústně, uč. 55/12a)b)c)d) ústně, PS 31/9,10 jen doplnit
4.1.2024


Čj - uč.str.55/10 ústně, urči slovní druhy,55/11 ústně,

55/12 písemně do sešitu a urči slovní druhy, PS str. 31/8 číslicí urči slovní druhy

M - uč.str. 13/3,4, Procvičuj písemné dělení : 

158560:10=    236875:21=     65554:55= 

54678:33=      

 


3.1.2024 


M - procvičuj písemné dělení dvojciferným dělitelem:


38222: 91=        96102:48=   258496:72=

27695873:97=   96381:47=    972875:85=

999999:55= 

 

Dú - uč.str.13 promyslet 

Čj - uč. str. 54/7, PS 30/5,6,7a)b)

 21.12.2023

 

M - procvičuj písemné dělení dvojciferným dělitelem :

  38645:27=       65872:39=    283728:30= 

  210480:65=     10235:52=    876543:41=

  191189:18=     128286:78=

Čj - PS 30/4

 

 

20.12.2023

 

M - počítej do bloku :

 

476209:37=    23764:27 =     85626:32=

894362:96=    662913:96=   19604:25=

49717:42=      991119:88=   554429:69=

 

 

V pátek 22.12.2023 půjdeme zdobit lesním zvířatům stromeček. S sebou ovoce a zeleninu nejlépe na provázku

 

 

19.12.2023 

 

M- uč. 10/7 a 11/1 na folii, 11/8 do sešitu

Čj- uč. 52/2 a 53/3,4,5,6 , PS 29/1,2,3

Vl- uč. 56 a 57 Rakousko, po Vánocích bude testík na Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko

Aj- uč. 25/6 přečíst a přeložit, 26 a 27 dolní slovíčka naučit, PS 25 celá

Čt- 67-69 ,,Vánoce dělají s lidmi divy "


15.12.2023


M - uč.str. 9/8 do sešitu

Čj - uč.str. 51/1,2, PS - 2814.12.2023


Čj - uč.str. 49/16, PS - 27/11 příprava na diktát, 27/10celé

význam slov : apokalypsa, kvalifikace,privátní,anonym, farmaka, monotonní,investice

M - uč.str. 9/2 do sešitu, 9/3,4,7 do sešitu

 

 
13.12.2023


M - uč. str. 8 Jednotky obsahu, 8/1, 4 ústně, 8/5 do Geo

DÚ uč.str. 9/1 do bloku zkouška na kalkulačce, nebo pod sebe

Čj - uč.str.49/14,15 na folii,  49/14 přepsat do sešitu s/z...
12.12.2023


Čj - uč.str. 49/13 do sešitu.

Aj - PS 24/1,2,3

Př - Trávící soustava uč.str. 45

M - uč.str. 7/2,3,5,6,7 do sešitu11.12.2023


M - uč.str.7/4 do sešitu

Př - uč.str.44 Krev, srdce,cévy zápis do sešitu

Čj - uč.str. 48/12 ústně, 48/13 do sešitu 

8.12.2023


Aj - PS str. 23 celá obě skupiny

M - Písemné dělení uč.str 6/3 ústně, str. 7/1 na folii

Čj - uč.str. 47/10, PS - 26/7,87.12.2023


Čj -  uč.str. 47/7, PS str. 25/5,6

M - uč.str. 5/1a,b zpaměti, str. 5/6,7 na folii, 5/2,4,5,8 do sešitu6.12.2023 M - uč.str. celá 

Čj - uč. str.46/6 ústně, PS str. 25/1,2,3
5.12.2023


Čj - Ps str. 24/ celá, 24/2  připravit se na diktát

M - uč.str. 3/ celá 

 

 

 

 

altŠkolní družina si na středu 6.12. připravila akci ČERTOVSKÉ ROJENÍ. Akce bude probíhat v tělocvičně od 13:00-15:40 hod.

 

V tento den nebude kroužek pohybových her (děti z tohoto kroužku se akce zúčastní). Kroužek vaření a deskových her se neruší.


27.11.2023


M - uč.str. 53/8 na folii, 53/7 ústně, 54//1,3,4 počítej zpaměti,53/9 do sešitu 54/7 zpaměti

Př - Kůže str. 43V pondělí 20.11.2023 donést velkou zavařovací sklenici.16.11.2023


Čj - Psaní je - ě, uč.str. 38/3 ústně, 38/2 do sešitu,Dú - PS/2

M - Opakování uč.str.47/2,3,4..48/1,2,3 - ústně, 48/4,5,6(první sloupek) do sešitu15.11.2023


M - uč.str. 46/3 na folii,46/2,4 ústně, 47/1,2 ústně

Čj - uč.str. 38/1 vyber deset slov (od slova obměnit) zvýrazni kořen slova do sešitu, PS 21/1,  čtení V úterý  21.11.2023  se budou konat konzultační hodiny od 15h do 17h.


Individuální konzultace pro rodiče žáků navštěvujících SPP se konají v úterý 21. 11. v čase 14.00 - 16.15 a středu 22. 11. v čase 14.30 - 15.45.

Těším se na Vás v pracovně na hřišti. Mgr. Silvie Cachová


Zaměstnanci ZŠ Neslovice se aktivně nezapojí do chystané stávky dne 27. 11. 2023, ale souhlasí s požadavky ČMOS pracovníků školství.

 

Jediné pracoviště, které bude mít v tento den přerušený provoz je Školní poradenské pracoviště. Žáci, kteří mají SPP dopoledne, zůstanou v běžné výuce a ti, kteří mají výuku v odpoledních hodinách, zůstanou ve družině.

Děkuji za pochopení, Mgr. Pavla Hošková10.11.2023


M - Souřadnice bodu, uč.str. 45/1,2,3 ústně, 43/10 do bloku

Geo - 45/4 

Čj - uč.str. 35/3 do sešitu + 36/4, PS - 20/2,3- vysvětlit co přísloví znamenají
Pozor:   Změna termínu na hory – Dolní Morava

Vzhledem k malému počtu přihlášených žáků ze ZŠ Neslovice rušíme náš původní termín lyžování. Na Dolní Moravu pojedeme společně se ZŠ Tetčice v termínu: 

 

neděle 25. února – pátek 1. března 2024.


 

 


9.11.2023


ČJ - diktát PS 19/6, uč. str. 31/13, PS 20/1

M - uč.str. 42/8, 3,4 sloupek do bloku, 43/2,3 do sešitu, 43/9 na folii

Čtení - str. 52 Moc práce


8.11.2023


Aj Soldán - uč. str. 18-19, PS str.19

M - pětiminutovka 43/4 i se zk., uč.str. 42/7,9 sešitu, 43/1 na folii

Čj - uč.str.10 do sešitu, str.35/11 na folii, Ps 19/5, Dú 19/6 příprava na diktát 
7.11.2023


Vl - opakování Karlovarský, Ústecky, Liberecký kraj uč. str. 8-13

Čj -užij slova v krátkých větách - správa- zpráva, svolat - zvolat, sběh - zběh, svolit - zvolit,PS - 19/4

AJ Soldán - PS 19/5,6

M - uč.str. 42/1 ústně, 42/3 na folii, 42/2,4 do sešitu 6.11.2023


M - uč.str.41/1,2 na folii, vymyslet slovní úlohu s tabulkou,

41/6 do bloku

Př - Ekologie

ČJ - Uč.str. 34/8 ústně,

shlížet - zhlížet , stěžovat si - ztěžovat si, smazat - zmazat / slova užij v krátké větě do sešitu


Ve čtvrtek budeme psát testík z HV - opakujte si z pracovního listu.
3.11.  M...uč. po str 39

          ČJ...uč. 34/ 9 první 4 dvojice slov.

                  PS 19/ 2,3

          Sloh...str. 21 Popis předmětu

          AJ Soldán uč.po str. 17 a PS po str. 18
Již je možné platit pomůcky, ŠD a kroužky na nový účet

Číslo bankovního účtu pro platby:

329494261/0300

Variabilní symbol

číslo do variabilního symbolu

Školní pomůcky                     1000,-

1

Školní družina za pololetí       500,-

2

Kroužek vaření                         500,-

3

Kroužek šití                              500,-

4

Kroužek dílen                           500,-

5

Záloha na hory                       2000,-

6

Doplatek na hory                    4700,-

7

Zpráva pro příjemce

jméno a příjmení dítěte

Příklad: platba částky 2000,-, VS 1,2,5, do zprávy pro příjemce Josef Novák

Děkuji Mgr. Pavla Hošková

 

 


2.11.2023


Čj - PS str. 17/4 diktát, 19/1, uč.str. 33/6 do sešitu, 33/5 ústně, 34/9 užij slova ve větách 

Geo - Kružnice a kruh - zadání:k=(S.r=3cm), l=(J,d=6cm), uč.str.40/3 ústně

 1.11.2023


M - uč.str.37/8 ústně, 38/2 do sešitu, 38/6 do bloku

Čj - uč.str.36 žlutý rámeček,str.33 oranžový rámeček,str.34-35 modrý rámeček31.10.2023


Čj - PS 17/1,2,3, DÚ - 17/4 příprava na diktát 

Aj - SOL. uč. str. 16/1,2 ústně, DÚ - PS str. 16/1, 17/4 

M - uč. str. 37 Počítání se zápornými čísly, uč. 37/3,4,6,7 do sešitu

Př - uč.str. 35 Člověk a jeho životní podmínky


30.10.2023


M - uč.str. 36/1 ústně, 36/4,8 do bloku, 36/2,3,5 do sešitu

Př - Paryby, Botanické zahrady

ČJ - UČ.STR. 30/1 ústně, str. 30 naučit žluté tabulky


 

24.10.2023


VL - str. 37 - 41 naučit se na úterý - bude testík

Čj - uč.str. 28/6 do sešitu jen slovní spojení, 28/7 ústně, PS 16/3,4,5,6..23.10.2023


Geo - uč.st. 34/5,7 do sešitu zadání obdelníku: a=8cm,b=3cm, o=

M - uč.str. 35/1 na folii, 35/2 do sešitu

Př - naučit se na zítra na testík str.22,23

Čj - uč. str. 28/3 do sešitu, PS - 16/1,2

 19.10.2023


Čj - uč.str.27 žluté tabulky, 27/2 do sešitu
18.10.2023


M - uč.str. 32/1 ústně, 32/2,3,4 do sešitu, Dú - 32/7 první dva příklady i se zkouškou

Čj - Hláskové skupiny - kořen slova uč. str. 25, 25/2 ústně, 25/3 do sešitu, Dú - PS 15/6, 15/7 připravit na diktát17.10.2023


Čj - uč.str. 23/6 na folii, PS - 14/4,5

M - uč.str. 31/ vše co jde na folii, 31/7 do sešitu 

Př - uč.str. 21-23, zítra bude opět testík z opakování až po mořské živočichy do str. 23
16.10.2023

 

M - uč.str. 30/3,4,6,7 do sešitu, Geo - 29/3b do sešitu 

Př - zápis po str. 20, Dú - zopakovat mírný pás, subtropický a tropický pás a testík

Čj - uč.str. 23/4,5 ústně, zopakovat žluté tabulky str.22,23, PS str. 14/2 zaběit bělítkem špatnou odpoveď
 V pátek 29.9.2023 pojedeme linkovým autobusem do Nové vsi na bazén. S sebou 125kč na vstupné a jízdné, plavky, ručník, pití, svačinu.

 

2. 10. 

VL - procvičování pohoří ZDE, zítra bude testík na orientaci na mapě - pohoří, nížiny 

 

26.9.2023


Čj - Slova příbuzná uč.str. 15 žlutá tabulka, str. 15/2 a)b)ústně - písmemně, str.16/3 ústně, 16/6 píšeme do sešitu slova příbuzná, 

PS str. 7/4,5,6

Aj - PS str. 9/6,7,8

M - uč.str. 17/6,7 do bloku ,uč. 18/1,2 na folii, uč. str. 18/6,7,8 do sešitu

Př - zápis do sešitu:


Podnebné pasy-

         x

Tropický pás (doplň 3 destinace, které sem patří)

a)Tropický deštný les

b)Savana

c)Poušť

         x

Teplo, nejsou roční období, den 12h - noc 12h.

         x

Tropický prales - živočichové (doplň tři, které zde žijí a popiš)

     z  uč.str. 11


25.9.2023


M - uč.str. 17/1,4 ústně, uč. 17/3 na folii, uč.17/5 pětiminutovka

  Dú - uč.str.16/8 do sešitu 

Př - Putování živočichů (migrace) - uč.str. 9-10

Čj - uč.str. 14/4 ústně, uč.str.14/5 naučit se žlutou tabulku, uč. 14/6 do sešitu , PS 7/3

Čtení - přečíst str. 6-7

    

 

 22.9.2023


Aj - PS 8/1,2,3 +česky

M - uč. str. 16/1 ústně, 16/2,3 do bloku, 16/5 na folii

Geo - str. 14,15/1,2,3 ústně

ČJ - diktát PS 5/9, uč.str. 13/3 ústně, PS 7/1,2

 


 


21. 9.2023


Čj - uč.str. 13/1, 13/2 do sešitu, uč.str. 10/17 do sešitu

M - záporná čísla uč. str. 13

Čtení - str. 14 recitačně číst

 


20.9.2023


Aj - Dú- PS dodělat do 7/7

M - uč.str. 12/3 do sešitu, 12/1 - pětiminutovka

Čj - uč.str. 9/16 ústně, Dú - Ps str. 6/119.9.2023


Čj - uč. str. 8/12 do bloku, uč. 9/15 ústně, PS str. 5/8 přepsat do sešitu, 5/9 příprava na diktát.

M - uč.str. 11/2,3 ústně, uč. 11/5 pouze výsledky do sešitu

     Dú - uč.str. 11/6 na folii

Geo - uč.str. 10/6 do sešitu

Př - Přizpůsobivost rostlin a živočichů uč.str. 7,818.9.2023


M - uč. str.11/1,2 počítej zpaměti, uč. 9/7,8 - do sešitu

Geo - str. 10/5 do sešitu

Př - uč.str. 6 přečíst a naučit - Počasí,Podnebí

Čj - uč.str. 8/10,11 ústně, PS str.5, uč.str. 8/9 do sešitu a určit slovní druhy 

 
15.9.2023

 

Aj - PS 6 celá

M - uč.str. 9/1,4,5 na folii, uč. 9/6 do sešitu, Dú - 9/9b)

Čj - uč.str 8/8 do sešitu, psaní ů/ú.. Dú - PS 5/7

 14.9.2023


Čj - uč.str. 7/6 ústně, 7/7 na folii doplnit, a,b,c ústně, PS - 4/4,5

Dú PS - 4/6

M - uč.str. 8/2,3 na folii, uč. 8/8 počítej zpaměti, uč. 8/1,5 do sešitu

Geo - uč. str. 6/5


 

13.9.2023


Aj - uč. str. 6/ 1 poslech a překlad,PS str. 6/1,2,3 

M - uč.str. 7/3,6,7,8 do sešitu a str.7/4,5 na folii

Geo - 6/3 do sešitu

Čj - uč.str. 6/4 do bloku, uč. 7/5, PS - 4/1 na známky ...12.9.2023


ČJ - uč. str. 6/5 ústně, uč.str 6/ do sešitu, DÚ - PS 3/2

AJ - PS po stranu 5

  • M - uč.str. 7/1 počítat zpaměti
  • GEO - opakování rovnoběžky, různoběžky a kolmice
  • Př - Fotosyntéza, Potravní pyramida


11.9.2023


M - uč.str. 5/8 ústně, do sešitu 5/6,7

Geo - opakování v uč. str.6 do sešitu 

Př -  uč. str. 4,5 Podmínky pro život na zemi - naučit

ČJ - uč.str. 5/4 ústně, PS str.3/1

 

 

 

...

 


 


 

 

Novinky

Kalendář

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

On-line

Právě připojeni - hostů: 81 

PřihlášeníNajdi si