Domácí úkoly 1. třída

 Již je možné platit pomůcky, ŠD a kroužky na nový účet

 

Číslo bankovního účtu pro platby:

329494261/0300

Variabilní symbol

číslo do variabilního symbolu

Školní pomůcky                        1000,-

1

Školní družina za pololetí            500,-

2

Kroužek vaření                          500,-

3

Kroužek šití                               500,-

4

Kroužek dílen                            500,-

5

Záloha na hory                        2000,-

6

Doplatek na hory (upřesníme)                          

7

Zpráva pro příjemce

jméno a příjmení dítěte

 

 Příklad: platba částky 2000,-, VS 1,2,5, do zprávy pro příjemce Josef Novák

 Děkuji Mgr. Pavla Hošková

 

8.12.

DÚ: čtení SLABIKÁŘ  str. 15, básnička na "N" str. 16

Pro nemocné:

Slabikář str. 15,16

Písanka str. 14

Matematika str. 2 - 3, malá (modrá) str. 24

7. 12.

Nemocní:

Slabikář str. 15 cv. 1, 2

Písanka str. 13

M - 2. díl - str. 1 celá, str. 2 cv. 1, 2

 

6. 12.

Písanka str. 12 dokončit

Děti dnes dostaly 2. díl matematiky. Přehoďte, prosím, obal z 1. dílu a ten už nechejte doma. Děkuji.

Nemocní:

Slabikář str. 14 cv. 3, 4

Písanka str. 12

M str. 60, rozdali jsme 2. díl učebnice

 

Nabízíme možnost vánočního focení. Proběhne v pondělí 4.12. Cena je 35 Kč za 1 foto. Případný zájem a počet zapište, prosím, do deníčku. Fotit se mohou jednotlivci a sourozenci. Nebudou se fotit skupinky s kamarády. Toto focení bude až ke konci školního roku.


5. 12.

Slabikář str. 14 cv. 1 číst

Nemocní:

Slabikář str. 13 dokončit, str. 14 cv. 1 a 2

Písanka str. 11

M str. 59

Od 4. 12. začne u žáků 1.třídy probíhat depistáž, která potrvá do ledna 2024. Více podrobností zde.

Mgr. Silvie Cachová, speciální pedagog 

4.12.

Dnes není domácí úkol.

Pro nemocné: 

písanka str. 10

slabikář str. 13


1.12.

Pro nemocné:

M s. 57 celá a s. 58/cv. 1 a 2.

Slabikář s. 11 dokončit, s. 12 celá,

Písanka s. 9.


30.11.

Slabikář s. 11/cv. 1 a 2 číst, cv. 3 napsat.

Pro nemocné:

Slabikář s. 10 dokončit, s. 11/cv. 1 a 2 číst, cv. 3 číst a psát.

Písanka s. 8 celá.

M s. 56,

M PS s. 22 dokončit.

29.11.

M PS s. 22/cv. 2.

Slabikář s. 10/cv. 1 a 2 číst.

Pro nemocné:

M s. 55,

Slabikář s. 10/cv. 1, 2 a 4,

Písanka s. 7 dokončit,

PS ČTENÍ s. 6 číst.

28.11.

Písanka s. 7/ 3 řádky,

PS ČTENÍ s. 8/ cv. 1 a 2 číst.

Pro nemocné:

Slabikář s. 9 celá,

Písanka s. 6 celá a s. 7/ 3 řádky (pracujte s přestávkami),

PS Čtení s. 7 a s. 8/1 a 2.

M s. 54,

M PS s. 20 dokončit.

27.11.

 V úterý nebude počítačový kroužek. Děti budou mít spojenou angličtinu 4. vyučovací hodinu. Vyučování končí v 11:40 hod.

 

ČJ Slabikář s. 9/cv. 1 číst.

Pro nemocné:

ČJ Slabikář s. 8 celá, s. 9/cv. 1 číst,

     Písanka s. 5 dokončit,

     PS Čtení s. 5 celá a s. 6/cv.1 číst.


24.1.

Dobrovolný úkol:

Doporučuji procvičovat čtení ve Slabikáři na s. 7 nebo v PS Čtení s. 4.

Pro nemocné:

M s. 53/cv. 2 a 3 - počítáme s dopočítadlem, jak je znázorněno ve cv. 2.

ČJ Slabikář s. 7,

     Písanka s. 4 dokončit, s. 5/3 řádky.

     PS Čtení s. 4.

23.11.

Písanka s. 4/ 2 označené řádky,

ČJ PS Čtení s. 3.

Děti dostaly žlutou kartu s čísly, přílohu k matematice. Prosím o rozstříhání jen po tučně vytištěných čarách, čísla dát do obálky nebo euroobalu.

Pro nemocné:

ČJ Písanka s. 4/ 5 řádků,

     Slabikář s. 6,

     PS Čtení s. 3.

M s. 52/cv. 3, s. 53/cv. 1,

M PS s. 18/cv. 2 a s. 19/cv. 4.

 

 

altZÍTRA MÁME ANGLIČTINU. NEZAPOMEŇ PRACOVNÍ SEŠIT A VYSTŘIŽENÉ ČÍSLICE ( STRANA 79).

 

22.11.

ČJ PS Čtení s. 3.

Pro nemocné:

M s. 51 celá a s. 52/cv. 1 a 2.

ČJ Slabikář s. 5 celá,

     PS Čtení s. 1/ cv. 1  a s. 3 číst.

21.11.

M PS s. 18/cv. 1.

Slabikář s. 5/cv. 1 číst.

Dobrovolný úkol: Zdokonalujeme čtení (nový PS ke Slabikáři) s. 2 číst.

Pro nemocné:

M s. 50.

ČJ Písanka s. 3 celá,

     Slabikář s. 5/cv. 1 číst, obrázky spojit s vhodnými slovy.

     Zdokonalujeme čtení (nový PS ke Slabikáři) s. 2.

20.11.

Písanka s. 2/3 řádky,

Slabikář s. 4/cv. 3 číst.

Pro nemocné:

Slabikář s. 4 celá,

Písanka s. 2 celá,

Zdokonalujeme čtení k ŽA s. 40 číst.

16.11.

ČJ PS (Zdokonalujeme čtení) s. 39 číst.

Písanka s. 1/ 3 řádky.

Pro nemocné:

ČJ Slabikář s. 3 dokončit,

     Písanka s. 1 celá (nová -prosím, vyzvedněte si).

M s. 48 a 49 celé,

M PS s. 17/cv. 3.

15.11.

ČJ Slabikář s. 3/cv. 1  číst,

M PS s. 17/cv. 2.

Pro nemocné:

M s. 47 celá, cv. 3 jen ústně nebo výsledky na papír.

ČJ Slabikář s. 2/cv. 4 psát slova (PŮLÍ, MELE, PÍPÁ, LEPÍ),

    Slabikář s. 3/cv. 1 a 2, ve cv. 1 spojíme obrázek se slovem.

   

14.11.

ČJ Slabikář s. 2/cv. 1, 2 a 3 číst,

M PS s. 17/cv. 1.

Pro nemocné:

ČJ Slabikář s. 2/cv. 1, 2 a 3,

     Zdokonalujeme čtení s. 37 číst,

     Cviky s. 29 dokončit.

M s. 46,

M  PS s. 16.

13.11.

Zítra bude spojená angličtina 4. hodinu, počítačový kroužek odpadá, vyučování končí v 11:40 hod.

ČJ ŽA s. 56 číst písmena,

     Cviky s. 29/ psát 2 řádky.

Pro nemocné:

ŽA s. 56,

Cviky s. 28 dokončit, s. 29 2 řádky.

ČJ PS (Zdokonalujeme čtení) s. 37 číst.

10.11.

Dobrovolný úkol: ČJ PS (Zdokonalujeme) s. 36 číst.

Pro nemocné:

M s. 44 a 45.

ČJ ŽA s. 55 číst, podle obrázku a textu: ve cv. 1 píšeme jméno chlapce, ve cv. 2 děti volají (MÍLO, EMO), ve cv. 3 píšeme jména děvčat,

         také jsme opakovali čtení na s. 54,

Cviky s. 28/ 3 řádky.

9.11.

ŽA s. 54 číst.

Pro nemocné:

ČJ ŽA s. 54,

Cviky s. 27 dokončit.

M s. 43,

M PS s. 14 dokončit, s. 15/cv. 1

8.11.

ŽA s. 53/cv. 2 a 3 číst.

M PS s. 14/cv. 1 a 2.

Pro nemocné:

M s. 42.

ŽA s. 53,

Cviky s. 27/ 3 řádky.


7.11.

ŽA s. 51/cv. 4,

ČJ PS (Zdokonalujeme čtení) s. 31 číst.

Pro nemocné:

ŽA s. 51 a 52,

Cviky s. 26,

ČJ PS (Zdokonalujeme čtení) s. 31.

M s. 41 (rozklad čísla),

M PS s. 13/cv. 1, 2 a 3.


6.11.

ŽA s. 49 číst,

Cviky s. 25 psát 2 řádky, obtáhnout opravené tvary.

Pro nemocné:

ČJ ŽA s. 49 číst a doplnit (ve cv. 3 volá chlapec na mámu: MÁMO, potom máma na Pepu: PEPO),

    ŽA s. 50 celá.

Cviky s. 25 celá.

3.11.

ŽA s. 48 číst.

2.11.

ŽA s. 47/cv. 2 číst,

Psaní číslic s. 4/ psát 2 řádky.

1.11.

ŽA s. 46/cv. 4 číst a psát.

31.10.

ČJ PS (Zdokonalujeme čtení) s. 25 číst,

M PS s. 9/cv. 6.

Pro nemocné:

ČJ ŽA s. 44 a s. 45/cv. 1, 2 a 3,

     Cviky s. 23/ 2 řádky.

M s. 36 a s. 37/cv.1 a 4 ústně,

    M PS (malý) s. 11/cv. 1 a 4.

30.10.

ŽA s. 42 a 43 číst.

Pro nemocné:

ŽA s. 42 číst, s. 43 číst, doplnit věty, ve cv. 3 vybarvit správný počet podle vět.

Cviky s. 21 dokončit  a s. 22.

25.10.

ČJ ŽA s. 41 číst,

čtení můžete procvičovat také v PS (Zdokonalujeme čtení) na s. 22.

M PS s. 10/cv. 1 a 3.

Pro nepřítomné:

M s. 34 a 35,

M PS (malý) s. 12/cv. 3 ústně.

ČJ ŽA s. 41,

     Cviky s. 21/ 3 řádky.


Zítra (ve středu 25.10.) půjdeme na prvouku a výtvarnou výchovu ven (pokud nebude pršet).

24.10.

M s. 32/cv.2,

ČJ PS (Zdokonalujeme čtení) s. 19 číst.

Pro nepřítomné:

M s. 32/cv. 4 ústně,

    s. 33/cv. 1,

ČJ ŽA s. 39/cv. 3 a 4,

     ŽA s. 40,

     Cviky s. 21/ 3 řádky

    


23.10.

ČJ PS (Zdokonalujeme čtení) s. 18 číst,

     Cviky s. 19 dokončit a obtáhnout opravené tvary.

Pro nemocné:

ČJ ŽA s. 38 celá, ve cv. 1 vybarvit P;  s. 39/cv. 1 a 2,

     Cviky s. 20,

     PS (Zdokonalujeme čtení) ještě jsme četli s. 15.

20.10.

Dobrovolný úkol: Čtení v ŽA s. 36/cv. 4 a 5 nebo  Zdokonalujeme čtení s. 14.

Pro nemocné:

ČJ ŽA s. 36 a 37,

     Cviky s. 19/ 4 řádky.

M s. 31 dokončit, s. 32/cv. 1 a 3.


19.10.

ČJ ŽA s. 36/ cv. 1, 2 a 3 číst,

Psaní číslic s. 1 /psát 2 řádky jedniček tužkou č. 1. Při psaní pohlídáme správné sezení a správné držení tužky.

Nemocní navíc:

Cviky s. 18 a 2 řádky ze s. 19.

M s. 30 dokončit, s. 31/cv. 1, 2 a 3.

 

18.10.

ČJ ŽA s. 35 číst,

M PS (malý) s. 8/cv. 3 a 4; cv. 1 a 2 lze udělat dobrovolně.

Pro nemocné:

ČJ ŽA s. 35,

M s. 30/cv. 1 a 2.


17.10.

Psaní číslic s. 2/ 2 řádky,

ŽA s. 34/cv. 3 číst.

Pro nemocné:

ČJ ŽA s. 33 a 34,

     Zdokonalujeme čtení s. 11 číst.

M s. 28 dokončit, s. 29/cv. 1, 2 a 4.

Psaní číslic s. 2 / 3 řádky.16.10.

Cviky s. 17, dokončit.

Dobrovolný úkol: Zdokonalujeme čtení s. 10, číst.

Pro nemocné:

ČJ ŽA s. 31 a 32,

     Cviky s. 17.

13.10.

Dobrovolný úkol:

ŽA s. 30 číst.

Pro nemocné:

M s. 27 celá. Cvičení 1 a 4 jen ústně.

    s. 28/cv. 1 a 2.

ČJ Cviky s.16 a dokončit s. 15.

    ŽA s. 29/cv. 3 a 4 číst,

         s. 30 číst, ke slabikám vymýšlet slova.


12.10.

Škola má ještě volné dárkové poukazy na 60 dní předplatného zdarma na aplikaci Včelka. Jedná se o zábavné procvičování čtení a také matematiky (a angličtiny). Velmi vhodné, pokud vnímáte, že dítě v dané oblasti selhává nebo ho chcete podpořit ve snažším zvládnutí daných oblastí. S programem dlouhodobě pracuji a můžu doporučit. Kód je nutné aktivovat do konce října. V případě zájmu se obraťte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Cviky s. 15 / 3 řádky. Dbáme na správné sezení a držení tužky, píšeme tužkou č. 1, kontrolujeme uvolnění ruky - netlačit.

Zdokonalujeme čtení s. 9 číst. K přečtené slabice mohou děti vymýšlet slova, která na tuto slabiku začínají.

Pro nemocné:

ČJ ŽA s. 29/cv. 1 a 2.

     Cviky s. 15.

M s. 26,

M PS (malý) s. 6.  


11.10.

M s. 25/cv.5,

ČJ ŽA s. 28/cv. 2 a 3 číst.

Pro nemocné:

M s. 24 a 25 celé,

ČJ ŽA s. 28,

     Cviky s. 15 / 3 řádky, píšeme tužkou č. 1.


10.10.

ČJ ŽA s. 27/cv.4,

Zdokonalujeme čtení s. 7 číst.

Pro nemocné:

ČJ ŽA s. 26 a 27,

     Cviky s. 14.

M s. 22 a 23,

     Psaní číslic (Cviky zezadu) s. 1, vybarvit míče s "1" a napsat 1 řádek jedniček.


9.10.

ČJ ŽA s. 24 a 25 číst.

Pro nemocné:

ČJ ŽA s. 24 číst, s. 25 doplnit a číst věty.

     Cviky s. 13, šipky udávají správný směr psaní, začínáme stopkou.

 

6.10.

Dobrovolný úkol: čtení v ŽA s. 23

Pro nemocné:

M s. 21.

ČJ ŽA s. 22 a 23,

     Cviky s. 12.


5.10.

ČJ Zdokonalujeme čtení s. 5.

Pro nemocné:

ČJ ŽA s. 21 celá,

     Cviky s. 11.

M s. 19/cv.4 a s. 20 celá.4.10.

Děti dostaly list s informacemi a návratkou k zimní škole v přírodě - hory. Prosím o vyplnění a přinesení návratky zpět. Děkuji.

Matýskova M s. 19/cv. 2 a 3.

Dobrovolný úkol čtení: Zdokonalujeme čtení (malý PS) s. 5.

Pro nemocné:

ŽA s. 20

M s.18 celá, s.19/cv. 1

**********************************************

 

Odkazy na procvičování prvouky:

 

Dopravní značky

 

Dopravní značky 2

 

Chování ve škole

 

3.10.

M PS (malý , Procvičujeme s Matýskem) s. 5/cv. 2, 4 a 5.

ČJ ŽA s. 18/cv. 3 a 4 číst, s. 19 číst.

Milí rodiče,

pokud Vaše dítě doma četlo, budeme rádi, když se na uvedené stránce v ŽA podepíšete, nebo napíšete "četl/četla".


Upozorňujeme:

středeční kroužek zpívání s pohybem bude od tohoto týdne časově posunutý: od 14 do 15 hod.


2.10.

ČJ  ŽA s.17 a s. 18/cv.1 a 2 číst.

Děti dostaly k nahlédnutí pracovní sešity k procvičování učiva od nakladatelství Pierot. Informace mají nalepené v deníčku. Prosím, do konce týdne pošlete buď peníze nebo publikace zpět. Lze si samozřejmě také ponechat jen 1 z publikací.

29.9.

Pro nepřítomné:

Dnes jsme dělali v Matýskově matematice na s. 15.

26.9.

ČJ Zdokonalujeme čtení s. 3 číst.

Zítra (středa 27.9.) budeme mít sportovní den. Děti budou potřebovat sportovní oblečení a obuv ven i do tělocvičny, pouzdro a deníček. Učebnice ani pracovní sešity potřebovat nebudou.

V pátek budeme mít matematiku. Potom půjdeme na vycházku. S sebou si děti vezmou batůžek s pitím, na sebe vhodné oblečení do lesa.


25.9.

ČJ ŽA s. 14 učili jsme se říkanku, doporučuji zopakovat,

    ŽA s. 15/cv. 1 číst.

22.9.

O víkendu mohou děti opakovat čtení v ŽA s.12.

Pro nemocné:

Uvolňovací cviky s. 7

Matýskova M s. 11/cv.4, s. 12 celá

21.9.

Zítra půjdeme po M a ČJ na Indiánské hřiště. Děti si mohou vzít s sebou pití do batůžku.

Úkol:

ŽA číst s. 12/cv. 3 a 4, s. 13/cv. 1.

Pro nemocné:

ŽA s. 12 a 13,

Uvolňovací cviky s. 6.

M s. 10 celá, s. 11/cv. 1, 2, 3 a 5.

20.9.

Úkol:

Matýskova M s. 9/cv.6,

ŽA s. 12/cv. 1 a 2 číst.

Pro nemocné:

Matýskova M s. 9 dokončit,

malá M (letadlo) s. 4/cv. 1 a 2.

ČJ Cviky s. 6 (dolní oblouk),

ŽA s. 12/cv. 1 a 2.


19.9.

Zjišťujeme zájem o bruslení. Děti mají návratky nalepené v deníčku (s opičkami). Prosím o jejich vyplnění.

Úkol:

ŽA číst slabiky a věty s obrázky s.10/3 a s.11/cv.3 a 4.

Pro nemocné:

ŽA s. 10 a 11.

Matýskova M s. 8 celá, s. 9/cv. 1 a 2.

18.9.

Domácí úkol:

ČJ Zdokonalujeme čtení (malý sešit) s. 1/cv. 1 číst.

Pro nemocné:

ČJ ŽA s. 9

      Amos plus (A+) s. 1 - učebnice je ve škole, lze si vyzvednout nebo dejte vědět, po kom můžeme poslat. Vzadu mají děti samolepky, které na příslušná místa nalepují (1. řádek samolepek)

 

Jako každý rok se děti mohou přihlásit do Logické olympiády:

KAŽDÝ soutěžící se musí letos opět registrovat na www.logickaolympiada.cz. Registrace z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2023. Rodiče dětí mladších 15 let poprosíme i o souhlas s použitím osobních údajů dětí pro účely soutěže. Do registračního formuláře je nutno zadat jméno, příjmení a e-mail rodiče. Na emailovou adresu rodičů pak bude zaslaná prosba o souhlas rodičů s použitím osobních dat dětí, který udělí kliknutím na linku v emailu. Bez tohoto souhlasu se dítě nemůže zúčastnit soutěže.

 

15.9.

Dnes jsme se začali učit písmeno M, viz ŽA s. 8, učili jsme se také básničku na M.

Pro nemocné:

M Matýskova matematika s. 7.

ŽA s. 8.

14.9.

Pro nemocné:

ŽA s. 7.

M Matýskova matematika s.6.

13.9.

Pro nemocné:

M Matýskova matematika s. 5 celá.

    Procvičovali jsme názvy geometrických tvarů.


12.9.

Pro nemocné:

Dnes jsme pracovali v ŽA (Živá abeceda)na s.6, pracujte, prosím, podle zadání v učebnici,

Cviky (Uvolňovací) s. 5, píšeme pastelkami ve směru šipek. Dbáme na správný úchop pastelky a správné sezení.

M Matýskova matematika s.4 podle zadání v učebnici,

    malá matematika (letadlo) s. 1 dokončit, s. 2 celá.

11.9.

Dnes jsme četli v ŽA s.5. Děti vám mohou přečíst cv. 1 (stůl a židle,...) a cv. 3 - četli jsme jako věty (Např.: Do aktovky si dám pouzdro A sešit A živou abecedu A svačinu...)

Pro nemocné:

ŽA s. 5/cv. 1 a 3 číst podle zadání (viz výše) ve cv. 2 obtáhnout všechna písmena A, na 2. řádku psát také A samostatně - jen do bílých políček (šedý proužek je mezera).


Cviky s. 4 / pracujte podle předlohy (kroužky v kastrolcích; tečky - sypání máku na vdolky- pohyb v zápěstí, loket musí být opřený o stůl), k psaní používejte pastelky.

8.9.

Dnes jsme se učili poznat písmenko A, ŽA s. 4.7.9.

Co jsme dělali dnes:

ŽA (Živá abeceda) s. 2 a 3

Cviky (Uvolňovací cviky) s. 2

MM (Matýskova matematika) s. 2


6.9.

Dnes jsme pracovali v:

Matýskově matematice (MM) - učebnice  s. 1

Procvičuj s Matýskem (malý sešit) s. 1/cv. 1 a 2

Uvolňovací cviky s. 1

Živá abeceda s. 2

Stránky v učebnicích, kde jsme pracovali, budou mít děti vždy označené.

 

5.9.

Dnes jsme pracovali v Živé abecedě (ŽA) na s.1, učili jsme se zpaměti 2. sloku říkanky ze cv. 1.

 

 

Co pořídit do 1. třídy:


  - aktovka, pouzdro

  - přezůvky

  - podložka na svačinu

  - do pouzdra 2 tužky č. 1 a 2, malé pravítko, základní pastelky

  - do Vv kufřík nebo krabici, starší tričko, košili nebo zástěru na převlečení, nůžky, sklenička na vodu (např. od kojenecké výživy), temperové barvy

- do Tv látková taška nebo pytlík na cvičební úbor (NE igelitovou tašku), tričko, tepláky, mikina, tenisky na ven, cvičky se světlou podrážkou do tělocvičny

- krabička papírových kapesníčků


Všechny věci do školy dětem, prosím, podepište.


Co by mělo dítě před nástupem do školy zvládat?

 

  •     samostatně se oblékat, obouvat, zavazovat tkaničky
  •     osobní hygienu (samo se obsloužit na toaletě)

 

 

 

 

 


Novinky

Kalendář

prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

On-line

Právě připojeni - hostů: 31 

PřihlášeníNajdi si