Základní škola

Naše škola je rodinného typu. Díky menšímu počtu žáků ve třídách se můžeme

individuálně věnovat každému dítěti.

 

V budově s více než stoletou tradicí sídlí 1. stupeň základní školy

a školní družina

 zs1      

ZŠ Tetčice je od 1. 9. 2015 odloučeným pracovištěm ZŠ Neslovice
www.zstetcice.cz
ikona tetcice

    

I. třída mateřské školy je umístěna v budově na adrese
Hlavní 246
II. třída mateřské školy, školní jídelna a tělocvična jsou umístěny

v  druhé budově školy, na adrese Školní 93.

ms11      sj1

III. třída mateřské školy je umístěna na adrese Kratochvilka 7.

 


DOKUMENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

*Organizace školního roku 2019/2020

* Řád ZŠ

* Příloha řádu školy- pravidla pro hodnocení žáků

* Koncepce ZŠ

* Co chceme a kam směřujeme

* Plán výchovy ke zdravému způsobu života

* Organizační schéma ZŠ a MŠ Neslovice

* Provozní řád školy

* Provozní řád tělocvičny

* Provozní řád hřiště

* Provozní řád školní dílny

* Zřizovací listina

* Výroční zpráva o činnosti ZŠ

* Výroční zpráva o hospodaření ZŠ

* Rozpočet ZŠ a MŠ Neslovice 2017

* Přílohy k výroční zprávě

* Minimální preventivní program

* Školská rada
* Výsledky voleb do školské rady 2019

* Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2019/2020

Vnitřní směrnice

* Zásady práce s daty obsahující osobní údaje

* Směrnice- HELPDESK systém

 

 zpet