Základní škola

Naše škola je rodinného typu. Díky menšímu počtu žáků ve třídách se můžeme
individuálně věnovat každému dítěti.
V budově s více než stoletou tradicí sídlí 1. stupeň základní školy a školní družina

Základní škola

 zs1

ZŠ Tetčice je od 1. 9. 2015 odloučeným pracovištěm ZŠ Neslovice
ikona zs Tetcice

 Mateřská škola

I. třída mateřské školy - Hlavní 246
II. třída mateřské školy, školní jídelna a tělocvična - Školní 93.

ms11      sj1

III. třída mateřské školy - Kratochvilka 7.


DOKUMENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 *Organizace školního roku 2022/2023

* Informace o org. záležitostech šk. roku 2022/2023 pro žáky ZŠ Neslovice

 * Řád ZŠ

 * Příloha řádu školy- pravidla pro hodnocení žáků

* Hodnocení distanční výuky

* Desatero distanční výuky - pro žáky

* Desatero distanční výuky - pro rodiče

 * Koncepce ZŠ

 * Co chceme a kam směřujeme

* Plán výchovy ke zdravému způsobu života

 * Organizační schéma ZŠ a MŠ Neslovice

 * Provozní řád školy

 * Provozní řád tělocvičny

 * Provozní řád hřiště

 * Provozní řád školní dílny

* Provozní řád PC učebny

 * Zřizovací listina

 * Výroční zpráva o činnosti ZŠ

 * Výroční zpráva o hospodaření ZŠ

 * Přílohy k výroční zprávě

 * Minimální preventivní program

 * Školská rada
* Výsledky voleb do školské rady 2019

 * Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2020/2021

Vnitřní předpis pro ŠJ, ZŠ a MŠ Neslovice, Školní 93 od 1.9.2021
* Vnitřní předpis pro výdejny stravy MŠ od 1. 9. 2021

 * Zásady práce s daty obsahující osobní údaje

* Směrnice- HELPDESK systém

 zpet